Helsingborg förknippas ofta med vår båtar på H-H leden

Vårt vackra Rådhus som ligger i central Hbg

⇔   UpDate   ⇔. 

Här står vad som händer på hemsidan

Kärnan är också ett landmärke för Helsingborg.